Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

ลักษณะห้องครัวที่ดีและการจัดวางเตาไฟที่ถูกหลักฮวงจุ้ย

14 กันยายน 2565

เรื่องของห้องครัว ถ้าวางทิศทางหรือจัดให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยก็จะส่งผลดี แต่ในขณะเดียวกันหากตรงกันข้ามก็จะส่งผลเสียในหลักฮวงจุ้ย เพราะในครัวมีการใช้ทั้งน้ำและไฟซึ่งมีการความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ธาตุ ดังนั้น การจัดวางตำแหน่งของเตาไฟ และตำแหน่งของห้องครัว จึงต้องมีความสมดุลกันระหว่างธาตุทั้งสอง มาดูกันว่ามีสิ่งที่ควรทำและมีข้อห้ามอะไรบ้าง
 
ในทางฮวงจุ้ยบ้านแล้ว ห้องครัวสื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยหรือความอุดมสมบูรณ์ สำหรับคนจีนสมัยก่อน ห้องครัวจะให้ความหมายถึงปากท้องของคนในครอบครัว ถ้าห้องครัววางไม่ถูกที่ถูกตำแหน่ง คนในบ้านก็อดอยาก หรือเจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ส่วนอื่น ๆ ในห้องครัว โดยเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของเตาไฟมีความสำคัญอย่างยิ่งตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว ถ้าตั้งในตำแหน่งที่ดีจะนำมาซึ่งความร่ำรวยและโชคดี ถ้าไม่เช่นนั้นอาจจะนำซึ่งการสูญเสียทรัพย์สินเงินทอง และเจ็บป่วยได้

สำหรับข้อห้ามในการตั้งตำแหน่งเตาไฟและข้อควรพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการจัดฮวงจุ้ยห้องครัวมีดังนี้
 
18 ข้อห้ามสำหรับการตั้งตำแหน่งเตาไฟ ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว
1. ห้ามทำราวตากผ้าผ่านเตาไฟจะเป็นอัปมงคล
2. ไม่ควรหันหน้าเตาไปทางประตูหลัก ห้องน้ำและห้องนอนเจ้าของบ้าน
3. ไม่ควรตั้งเตาอยู่เหนือท่อระบายน้ำเสีย หรือใต้ขื่อคาน
4. ไม่ควรตั้งเตาไว้หลังหัวเตียง
5. ไม่ควรตั้งเตาติดหลังห้องน้ำ
6. หลีกเลี่ยงการตั้งเตาไว้บริเวณด้านหน้าของหน้าต่าง
7. ไม่ควรตั้งเตาไว้มุมห้องและไว้กลางบ้าน
8. ไม่ควรตั้งเตาไว้ระหว่างก๊อกน้ำ 2 ก๊อก
9. ไม่ควรตั้งเครื่องซักผ้าตรงกับเตา
10. ไม่ควรตั้งเตาติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม
11. การตั้งเตาควรหันที่ปิด-เปิดให้ถูกโฉลกและเป็นมงคลกับเจ้าบ้าน *หัวเตาแก๊สควรมี 3, 5, 7 เตาดีที่สุด
12. ด้านหลังเตาห้ามมีบ่อน้ำ
13. ด้านหลังเตาอย่าให้ห่างผนังมากเกินไป
14. ห้องครัวและเตาไฟไม่ควรจัดไว้หน้าบ้าน จะทำให้ไม่มีทรัพย์สินเก็บ
15. ตัวเตาในบ้านอย่าให้คนนอกบ้านเห็นจะไม่เหลือเงินเก็บ
16. หน้าเตาไฟหันไปสู่ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้จะดี จะเป็นมงคล แต่ถ้าจะให้ดีต้องถูกรหัสราศีทิศของเจ้าของบ้านด้วย
17. ไม่ควรตั้งเตาในทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน แต่ควรหันหัวเตาให้ถูกโฉลกรหัสราศีของเจ้าของบ้าน
18. ท่อน้ำอยู่ใต้เตาไม่ดี เพราะน้ำกับไฟเป็นศัตรูกัน

 8 ข้อที่ต้องพิจารณาถึงตำแหน่งห้องครัว ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว
1. ห้องครัวที่ดีควรมีการระบายอากาศและแสงสว่างเพียงพอ
2. ห้องครัวไม่ควรตั้งอยู่เหนือบ่อน้ำเสียหรือบ่อเก็บน้ำ
3. ห้องครัวไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่ลมแรงพัดผ่าน
4. ห้องครัวไม่ควรตั้งตรงศูนย์กลางหรือจุดให้โชคของบ้าน
5. หากเป็นบ้าน 2 ชั้น ห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำ และห้องนอน
6. ระดับพื้นครัวและห้องอาหารควรอยู่ในระดับเดียวกัน
7. หลังคาห้องครัวไม่ควรเปิด-ปิดได้
8. ปล่องระบายควันไม่ควรตั้งไว้ให้เด่น

วิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว
การจัดวางตำแหน่งเตาไฟและตำแหน่งห้องครัว มีผลต่อเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยในบ้าน หากจัดวางได้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัวก็ย่อมส่งผลให้มั่งคั่งร่ำรวยและโชคดี แต่ถ้าหากบ้านไหนมีข้อจำกัดในการจัดวางตำแหน่งเตาไฟและตำแหน่งห้องครัว ลองมาดูตัวอย่างวิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องครัว สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม

1. ห้องครัวอยู่ติดห้องน้ำ ใกล้ห้องน้ำ
ลักษณะห้องครัวที่ดีและการจัดวางเตาไฟที่ถูกหลักฮวงจุ้ย-02.jpg
ปิดประตูห้องน้ำไว้เพื่อไม่ให้พลังงานดีไหลออก หมั่นรักษาความสะอาดเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานดี

2. ประตูห้องครัวและห้องน้ำหันหน้าชนกัน
ลักษณะห้องครัวที่ดีและการจัดวางเตาไฟที่ถูกหลักฮวงจุ้ย-03.jpg
ทาสีผนังของทั้งสองห้องให้แตกต่างกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกพื้นที่ของแต่ละส่วนให้ชัดเจน

3. ห้องครัวอยู่ใต้ห้องนอน
ลักษณะห้องครัวที่ดีและการจัดวางเตาไฟที่ถูกหลักฮวงจุ้ย-04.jpg
ติดตั้งฉนวนกันร้อนใต้ฝ้าเพดาน ระหว่างห้องครัวด้านล่าง และห้องนอนที่อยู่ชั้นบน เพราะหากตำแหน่งตรงกันจะทำให้เกิดความร้อนมากกว่าปกติจากพลังหยาง

4. ห้องครัวมีเนื้อที่จำกัดในการตั้งเตาไฟ
ลักษณะห้องครัวที่ดีและการจัดวางเตาไฟที่ถูกหลักฮวงจุ้ย-05.jpg
บ้านที่มีเนื้อที่จำกัด ตั้งเตาไฟติดกับก๊อกน้ำหรืออ่างล้างชาม ซึ่งผิดหลักฮวงจุ้ยห้องครัวที่ดี ให้นำธาตุไม้ ซึ่งเป็นธาตุที่อยู่กลางระหว่างธาตุน้ำและธาตุไฟมาคั่นไว้ เช่น นำต้นไม้ แจกันใส่ดอกไม้ มาจัดวางคั่นกลางระหว่างพื้นที่สองส่วนนี้ จะช่วยปรับสมดุล และลดพลังพิฆาตระหว่างสองธาตุได้

Trip การเลือกใช้จานชามให้ดี ตามหลักฮวงจุ้ยห้องครัว
การเลือกจานชาม นอกจากเลือกแบบที่ใช้บ่อย โดยคำนึงถึงสีและรูปทรงที่ชอบแล้ว ควรเป็นจานชามที่ถูกหลักฮวงจุ้ยห้องครัว โดยเป็นรูปแบบทรงกลม สีขาว เนื่องจากตามฮวงจุ้ยแล้ว ทรงกลม สีขาว เป็นสัญลักษณ์ความเปี่ยมล้นอุดมสมบูรณ์ มีความสมดุลหยินหยาง พลังงานที่ดีหมุนเวียน และการใช้จานชามสีขาว ก็ยังช่วยให้เห็นสิ่งสกปรก ทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

สุดท้ายนี้ไม่เพียงแค่ที่อยู่อาศัยเท่านั้นที่ต้องคำนึงถึงการจัดตั้งเตาและตำแหน่งห้องครัวให้ถูกหลัก สำหรับร้านค้า ก็ควรตั้งเตาให้ถูกรหัสราศีของเจ้าของร้านค้าด้วยเช่นกัน เนื่องจากฮวงจุ้ยห้องครัวเป็นหนึ่งใน 3 สิ่งที่ซินแสจำนวนมากให้ความสำคัญ คือ ประตู เตา เตียง ซึ่งเตาก็คือเรื่องในห้องครัวนั่นเอง

ที่มา : www.ddproperty.com

สำหรับใครที่ต้องการบ้านที่มีห้องครัวถูกหลักตามฮวงจุ้ยสามารถชมบ้านได้ที่นี่เลยครับ >> click <<

บทความที่เกี่ยวข้อง
ส่อง 5 แบบห้องครัว พร้อมไอเดียตกแต่งเรียบง่าย น่าใช้งาน

สำหรับผู้ที่กำลังหาซื้อบ้านพร้อมอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

>> เลือกชมได้ที่นี่คลิก <<

ชม รีวิวบ้านมือสองตกแต่งใหม่ คลิก

ผู้ที่สนใจฝากขาย บ้านมือสอง ในกรุงเทพฯ บ้านมือสองนนทบุรี และปริมณฑล 

สามารถติดต่อได้ที่นี่กรอกข้อมูลบ้าน และช่องทางติดต่อกลับ >> คลิกที่นี่ <<


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว