Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

สมัครงาน

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ดำเนินกิจการมากกว่า 10 ปี กำลังขยายโครงการต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพมีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าว ของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ
ข้อมูลของผู้สมัคร ทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

ช่องทางการสมัคร
ส่งemai : baicareer@bangkokassets.com
หรือโทร : 095-8564167
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ตำแหน่งที่เปิดรับ

Sale Executive (เจ้าหน้าที่ขายอสังหาฯ บ้านมือสอง)
รายละเอียดของงาน:
 • ให้คำแนะนำและเสนอขายบ้าน
 • จัดทำเอกสารการกู้สินเชื่อธนาคารให้กับลูกค้า
 • ติดตามงาน และประสานงานดูแลลูกค้า
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • นนทบุรี* พักอยู่โซน ดอนเมือง ลาดพร้าว รามอินทรา สายไหม บางเขน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตรา:
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • เพศหญิง
 • อายุ 28-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีพาหนะเป็นของตัวเอง
 • มีประสบการณ์ขายบ้านมือหนึ่ง หรือมือสอง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา รักการเรียนรู้
Project Engineer/ Project Manager
รายละเอียดของงาน:
 • วางแผนการก่อสร้าง งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา
 • จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนการก่อสร้าง และจัดสรรงานให้แก่ทีมงานและผู้รับเหมา
 • แก้ไขปัญหาหน้างาน ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน
 • จัดหาผู้รับเหมาเพื่อปฏิบัติงานในโครงการ
 • วางแผนความต้องการในการใช้วัสดุ เครื่องมือ และกำหนดลำดับการใช้งานให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • นนทบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล
อัตรา:
 • 2
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย
 • ผ่านงานบริษัทรับสร้างบ้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุระหว่าง 35 - 45 ปี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป
 • วิศวกรโยธา, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรโครงการ
 • มีประสบการณ์งานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงการบ้านมือสอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
BOQ
รายละเอียดของงาน:
 • ถอดปริมาณ BOQ จากแบบที่ได้รับ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันการใช้งาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ กรณีแบบไม่ชัดเจน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานการถอดแบบที่มีความยาก เพื่อสามารถจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • นนทบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล
อัตรา:
 • 2
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • เพศ : ไม่ระบุ
 • มีความอดทน มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • ประสบการณ์ : 1 - 6 ปี
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โยธา เครื่องกล ออกแบบ การตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Auto Cad ,Sketch up,3D,Excel หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
โฟร์แมน ควบคุมงานรีโนเวท
รายละเอียดของงาน:
 • วางแผนงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบในรายละเอียดและสอดคล้องกับแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบคุณภาพงานในแต่ละขั้นตอนของการก่อสร้างตามมาตรฐานของบริษัทกำหนด ตลอดจนการให้คำแนะนำการทำงานและแจ้งการแก้ไขกรณีพบข้อบกพร่อง
 • จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงานที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตามขั้นตอนของงานก่อสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดเวลา
 • ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • นนทบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • พื้นที่การทำงานอยู่โซนรามอินทรา ลาดพร้าว สายไหม และบางแค เพชรเกษม ภาษีเจริญ ***
อัตรา:
 • 2
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • เพศชาย
 • อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ก่อสร้าง / วิศวกรรมโยธา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาก่อนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป***
 • ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ (ดูแบบ อ่านแบบได้ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจคุณภาพงาน (QC)
 • มีพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปตรวจงานได้
 • มีที่พักโซนลาดพร้าว บางกะปิ รามอินทรา หรือ บางแคเพชรเกษม ภาษีเจริญ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
IT SYSTEM ANALYST (นักวิเคราะห์ระบบ)
รายละเอียดของงาน:
 • จัดทำเอกสาร requirement spec และ prototype ที่ถูกต้องให้กับPROGRAMMER
 • แนะนำและให้ความเห็นในการวางโครงสร้าง UX และ UI ที่เหมาะสม
 • เป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบระบบที่ทางโปรแกรมเมอร์ ส่งมาให้ทดสอบ (UAT)
 • เป็นผู้รับผิดชอบในการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้วกับลูกค้า
 • จัดทำเอกสารที่สำคัญ เพื่อแสดงรายละเอียดของระบบที่ออกแบบไว้ ให้กับUSER
 • งานออกแบบและพัฒนา software
 • งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของUSER
 • รับผิดชอบ การวางแผน การติดตาม การมอบหมาย การตรวจสอบ และควบคุมOUTSOURCE (Programmer และ Tester) เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานได้ตรงตามเวลาที่วางแผนPROJECT และตรงตามเวลาที่ตกลงไว้กับUSER
 • สามารถเขียนโปรแกรมได้จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
 • วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของUSER
 • ออกแบบระบบการทำงานของ software ให้ตรงตาม requirementของ USER
 • แนะนำและร่วมออกแบบ business process ที่เหมาะสมตามเป้าหมายของ PROJECT
 • สรรหา OUTSOURCE ในการเขียนโปรแกรมและ พัฒนาโปรเจค
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหา
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี
 • กระตือรือร้น
 • มนุษยสัมพันธ์ดีมาก
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • เรียนรู้เร็ว พร้อมพัฒนาตนเอง
 • มีความรับผิดชอบสูง ตรงเวลา
 • ประสบการณ์งานไอที ทั้งสายซัพพอต สาย SA Application
Senior HR Specialist
รายละเอียดของงาน:
 • วางแผนงาน และกลยุทธ์ด้านการสรรหาบุคลากร ตามนโยบาย และทิศทางธุรกิจที่เหมาะสม
 • ออกแบบ และจัดการกระบวนการสรรหาและคัดเลือก ที่เหมาะสม
 • บริหารจัดการการสรรหา โดยใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิตอล ในรูปแบบต่างๆ การสัมภาษณ์ในรูปแบบที่ทันสมัย และรวดเร็ว
 • คัดเลือกบุคลากร ที่มีความสามารถตามตำเเหน่งงาน, สอดคล้องกับ Culture ขององค์กร และมีทัศนคติที่ดี
 • สามารถนำเสนอ เปรียบเทียบความสามารถผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกคนที่เหมาะสม
 • สร้างระบบการจัดการเก็บข้อมูลผู้สมัคร การนัดหมาย การสัมภาษณ์ และสรุปรายงานเชิงวิเคราะห์
 • ตรวจสอบและติดตามการจัดอัตรากำลังของหน่วยงานต่างๆ
 • จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Labor Cost
 • สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบและนโยบายทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่องตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ทำงานร่วมกับทีมปฏิบัติการเพื่อระบุโอกาสและพื้นที่ในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรและบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ
 • สนับสนุนบทบาทอื่นๆ ภายในทีม HR ตามที่กำหนดในโครงการอื่นๆ และประเด็นการดำเนินงาน เช่น การสรรหา การจ่ายเงินเดือน
 • หากมีความประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลเรื่องการขออนุมัติอัตรากำลังคนที่ได้รับการอนุมัติจากทางต้นสังกัด
 • เข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางต้นสังกัด และแจ้งผลการประเมินสัมภาษณ์งาน
 • ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ใช้สำหรับการจ้างงาน และจัดทำสัญญาจ้างงานให้กับพนักงาน
 • จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน และอัพเดตเอกสารประวัติพนักงานให้เป็นประจำอยู่เสมอ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์งาน ทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียน การสรุปประเด็นเพื่อคัดเลือก
 • ดำเนินกิจกรรมการสรรหา ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง Online เช่น Website, FB และ On Ground เช่น การออกบูธ
 • ตรวจสอบใบสมัครงาน และรายงานการตรวจสอบประวัติพนักงานใหม่
 • ให้คำปรึกษาในด้านการสรรหาเเก่หัวหน้าฝ่าย และพนักงาน
 • ประกาศตำแหน่งงานที่รับสมัครตามช่องทางการสรรหาต่างๆ รวมถึงคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานเพื่อส่งให้กับทางต้นสังกัด และทำการนัดสัมภาษณ์งาน
 • จัดปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ (ประวัติความเป็นมา, กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท, สวัสดิการพนักงาน และอื่นๆ)
 • ดูแลเอกสาร แบบฟอร์มของ HR ในส่วนที่เป็นใบสมัครงาน ใบประเมินสัมภาษณ์งาน ใบขออัตรากำลังคน
 • สรุปรายชื่อพนักเข้าใหม่เพื่อส่งให้กับผู้บังคับบัญชาและทางต้นสังกัด
 • พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการคัดเลือก เพื่อการประเมินผู้สมัคร เช่น แบบประเมินการคัดกรอง, แบบสอบถามวัดทัศนคติ และบุคลิกภาพ
 • ผลักดันและส่งมอบความคิดริเริ่มด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ เช่น ความสามารถพิเศษ การจัดการผลการปฏิบัติงาน ความสามารถพิเศษ การมีส่วนร่วมของพนักงาน การพัฒนาพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงองค์กร
 • ให้คำแนะนำและโค้ชผู้จัดการเกี่ยวกับพนักงานสัมพันธ์และปัญหาทรัพยากรบุคคลตามนโยบายบริษัทและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ได้แก่ การลงโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การปฏิบัติงาน
 • •ทำงานร่วมกับหน่วยงานสื่อสารภายในเพื่อจัดส่งชุดการสื่อสารสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้ครอบคลุมความเสี่ยง
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 1
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • การศึกษาขั้นต่ำ : ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ การบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อย่างน้อย 3-5 ปี ขึ้นไป
 • ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน, แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ด้าน Humam Resource Management & Human Resource Development
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการแผนงาน และบริหารจัดการทีมงาน
 • มีทักษะด้านการประสานงาน การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง
 • หากมีความประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน หรือ เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
รายละเอียดของงาน:
 • ตรวจสอบรายการสินค้าและการตรวจนับสินค้าที่เข้าจริง และสรุปรายงาน
 • ควบคุม ดูแลบัญชี สต๊อคสินค้า
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 • ตรวจสอบและบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนสินค้า
 • เคยทำงาน budget โครงการ
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 2
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • อายุ : 27 - 40 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบัญชีสามารถใช้ Dynamics 365 Business Central
 • โปรแกรมทางบัญชี MS. DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL และ MS.OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีทัศนคติ ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel, Pivot table, Vlookup ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ ทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน ทำงานเป็นทีมได้
 • ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
เจ้าหน้าที่รับฝากอสังหาฯ รับซื้ออสังหาฯ Account list Executive (บ้านมือสอง)
รายละเอียดของงาน:
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ เพื่อเจรจาเข้าซื้อ - รับฝากขายอสังหาฯ
 • ค้นหาข้อมูลบ้านต่างๆ เพื่อเจรจาเข้าซื้อ - รับฝากขายอสังหาฯ (บ้านมือสอง)ในพื้นที่นนทบุรี
 • สำรวจข้อมูลอสังหาฯในฐานข้อมูลต่างเพื่อเข้าซื้อ - รับฝากขายอสังหาฯ (บ้านมือสอง)ในพื้นที่นนทบุรี
 • ประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดิน ฯลฯ
 • รายได้สูงมาก (ค่าคอมมิชชั่นสูงที่สุดในวงการอสังหาฯ ขึ้นกับความขยัน)
 • มีเงินเดือน+ค่าน้ำมัน+โทรศัพท์+คอมมิชชั่น+incentiveพิเศษ : 20,000 - 100,000 บาท(ขึ้นกับความสามารถ)
 • ** เรามีการลงทุนให้ทุกอย่าง ท่านมาแต่ตัวกับหัวใจที่มุ่งมั่น เรียนรู้ และไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคต่างๆ ด้วยระบบงานที่เป็นเลิศของเรา ความสำเร็จของคุณย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
 • โบนัส + ท่องเที่ยวประจำปีใน และ ต่างประเทศ (ขึ้นกับผลประกอบการ)
 • สวัสดิการฯ ประกันสังคม ชุดพนักงาน
 • ** ถ้าคุณเป็นคนหนึงที่ตามหาความสำเร็จมาชั่วชีวิต มาร่วมเดินทางไปด้วยกันกับเส้นทางความสำเร็จของเราได้ที่
 • ค้นหาข้อมูลประกาศขายอสังหาฯในช่องทางต่างๆ ทุกสื่อ เพื่อติดต่อเจรจาเข้าซื้อ - รับฝากขายอสังหาฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • สถานที่ทำงาน ในเขตนนทบุรี (บางใหญ่ บางบัวทอง ปากเกร็ด ราชพฤกษ์ เพชรเกษม-ปิ่นเกล้า)
 • ลาดพร้าว บางกะปิ รามอินทรา
อัตรา:
 • 10
เงินเดือน:
 • เงินเดือน+ค่าน้ำมัน+โทรศัพท์+คอมมิชชั่น+incentiveพิเศษ : 20,000 - 100,000 บาท(ขึ้นกับความสามารถ)
คุณสมบัติ:
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มาก่อน บริษัทมีการอบรมให้ในช่วงทดลองงาน
 • หากมีประสบการณ์ หรือเคยผ่านงานขายประกัน บัตรเครดิต, MLM, consumer product, หรือ งานขายในเชิงรุก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์เคยเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจ หรือเคย ประเมินราคาทรัพย์สินมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์เคยเป็นนายหน้า เคยรับฝากซื้อ-ขาย อสังหาฯ บ้านมือสอง โบรคเกอร์ นายหน้ามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • บุคคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี เจรจาคล่องแคล่ว
 • ขยัน มุ่งมั่นอดทน มีความรับผิดชอบ รักการเรียนรู้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว