Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

สมัครงาน

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัท ดำเนินกิจการมากกว่า 10 ปี กำลังขยายโครงการต้องการรับสมัครบุคลากรจำนวนมาก บริษัทฯ กำลังค้นหาผู้ที่มีศักยภาพมีความกระตือรือร้นและริเริ่มสร้างสรรค์มาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทุกก้าว ของการเติบโตของเรา เป็นก้าวเดียวกับการเติบโตของคุณ
ข้อมูลของผู้สมัคร ทุกรายจะถือเป็นข้อมูลลับ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับ จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัทฯ (ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)ตำแหน่งที่เปิดรับ

พนักงานขายบ้านมือสองประจำบริษัทฯ
รายละเอียดของงาน:
 • บริษัทฯมีความประสงค์ รับสมัคร พนักงานขายบ้านมือสองประจำบริษัทฯหลายอัตราเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานของเรา
 • พนักงานขายบ้านมือสองประจำบริษัทฯ รับฝาก/ขายอสังหาริมทรัพย์ บ้านมือสอง, บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮาส์, ทาวน์โฮม, คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดิน ฯลฯ (บริษัทฯมีการดูแลเรื่องแผนการตลาด โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต ป้ายโฆษณา ฯลฯ) รายได้ไม่จำกัด %ค่าคอมมิชชั่นและ Incentiveสูงจนคุณพอใจ (รายได้เฉลี่ย 20,000- 70,000ขึ้นกับความสามารถ)
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • อำเภอเมือง ปทุมธานี
อัตรา:
 • 5 อัตรา
เงินเดือน:
 • โบนัสพิเศษ และค่า Incentive ประจำไตรมา
 • (รายได้เฉลี่ย 20,000- 70,000)ต่อเดือน ขึ้นกับความสามารถ
คุณสมบัติ:
 • วุฒิม.6 หรือปวช.ขึ้นไป
 • สนใจงานด้านการซื้อ-ขายอสังหาฯ(บ้านมือสอง)
 • รับเฉพาะคนที่ประสบการณ์ในการขายบ้านมือหนึ่ง หรือ บ้านมือสองมาแล้วเท่านั้น
 • เพศหญิง/ชาย อายุ28ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน รักการเรียนรู้
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง
List Supervisor (Trainee)
รายละเอียดของงาน:
 • บริหารจัดการวางรูปแบบการทำงาน และพัฒนาทีมงานที่ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้า พนักงาน และบริษัท เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายรวมขององค์กร
 • นำเสนอข้อมูล ผลักดันยอดรับซื้อฝากขายตามเป้าหมายองค์กร
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ วางแผน ติดตามงาน แก้ไขปัญหาและสรุปผลเพื่อนำเสนอผู้บริหารพร้อมผลักดันกลยุทธ์องค์กร และพัฒนาคู่ค้า
 • บริหารทีมให้ได้ตามเป้าหมายบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล
อัตรา:
 • 2 อัตรา
เงินเดือน:
 • โบนัสพิเศษ และค่า Incentive ประจำไตรมาส
 • พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุ 32-40ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายลูกค้าองค์กรประเภท B2C(ค้าปลีก) 3-5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการบริหารทีม (เก่งคน)สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มองภาพรวมได้
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Word, Power Point, Excel) ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความเป็นผู้นำ ทำงานภายใต้สภาวะกดดัน พัฒนาทีมได้
SEO/SEM Specialist
รายละเอียดของงาน:
 • ดูแลและจัดการ SEO/SEM ,Google Ads ,Facebook Ads และ Website
 • ศึกษาสินค้า/บริการของบริษัท เพื่อนำมาวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์
 • วิเคราะห์และวางแผนเพื่อขยายช่องทางการขายโดยใช้ Online Platform และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
 • วิเคราะห์คู่แข่งและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่ออันดับ Website
 • ออกแบบและจัดทำคอนเทนท์ ที่น่าสนใจให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำ SEO/SEM ขั้นต่ำ 1-3 ปี
 • มีความสามารถในการทำ Content Marketing บน Social Media ได้เบื้องต้น
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / illustrator เบื้องต้น
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์ตรงในสายงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการทำ SEO ,Google Analytics ,Google Ads ,Google Search Console
 • มีความสนใจด้านการตลาด Online
Graphic Designer
รายละเอียดของงาน:
 • สร้างสรรค์และออกแบบงานให้สวยงาม ตรงตามหัวข้อที่กำหนด
 • ออกแบบงานดีไซน์ได้หลากหลายสไตล์ หลากหลายแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อส่งเสริมการขายผ่าน Website , Facebook ,Instagram ,Youtube ,LineOA
 • ออกแบบงานดีไซน์อื่นๆ ตามโจทย์ (Brief) ที่ได้รับพร้อมกับพัฒนาและปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 2 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Graphic Communication Design / Computer Graphic หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไปในด้านการออกแบบ
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / illustrator
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย
Account Receivable Officer
รายละเอียดของงาน:
 • จัดทำรายละเอียดประกอบปิดงบการเงินรายเดือน
 • บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
 • ตรวจสอบ ใบกำกับภาษี
 • ยื่น ภพ.30 ต่อกรมสรรพากร
 • ตรวจเช็ครายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • ชาย / หญิง อายุ 27-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อง 3 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน ในระบบ ERP
Assistant List Manager (ฝ่ายหาบ้านมือสอง)
รายละเอียดของงาน:
 • ผลักดันยอดรับซื้อฝากขายตามเป้าหมายองค์กร
 • บริหารจัดการ วางแผนการทำงาน และพัฒนาทีมงาน ให้มีประสิทธิภาพ
 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามงาน แก้ไขปัญหา
 • สรุปผลงาน นำเสนอผู้บริหารพร้อมผลักดันกลยุทธ์งานขาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง และประสานงาน
 • ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทีมงาน และอยู่ในตำแหน่งงานด้านบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำสูง มีความสามารถในการจัดการควบคุม และติดตามการทำงาน
System Developer (IT)
รายละเอียดของงาน:
 • ออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์จากระบบเดิมที่องค์กรใช้งานอยู่
 • เขียนโปรแกรมส่วนของการแสดงผลด้วยภาษาAngular js, Jquery, Bootstraps, CSS เป็นต้น
 • เขียนโปรแกรม DOT NET หรือ Java API เป็นตัวเชื่อมต่อส่วนที่แสดงผลหน้าเว็ป, Mobile หรือบริการ ต่าง ๆ เป็นต้น
 • รับผิดชอบในการศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของธุรกิจ เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างลุล่วง ภายในเวลาที่กำหนด
 • วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมต่างๆ ของเทคโนโลยี ที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของโปรเจค
 • ให้คำแนะนำและอบรมทั้งทางด้านเอกสารและการพบปะพูดจา หรือสัมมนาในหัวข้อของ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำเอกสารอธิบายระบบงานเพื่อใช้เป็นคู่มือให้กับ USER ในการใช้งานระบบ
 • ประสานงานและตรวจสอบความถูกต้องฐานข้อมูลและโครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในระบบ
 • ออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลและREPORT ต่างๆสำหรับUSER ที่เข้าใช้งานระบบ
 • สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาระบบให้แก่ USER ได้
 • ออกแบบวางแผนและพัฒนาระบบงานโดยมุ่งเน้นให้USER ได้รับความสะดวกสบายในการ ทำงานมากที่สุด
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Ms Share point
 • ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสื่อสารกับโปรแกรมเมอร์เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • มีประสบการณ์ System Analyst หรือ Business Analyst จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หญิง/ชาย อายุ 28-35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสาร จับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ แยกแยะและสรุปข้อมูล ได้ดี
 • ใช้งาน Microsoft SQL Management Studio ได้
Computer Graphic / Motion graphic
รายละเอียดของงาน:
 • ออกแบบ CG ให้เข้ากับเทรนด์และยุคสมัย
 • ดูแล Art Work ของ CG และงานภาพที่เกี่ยวกับ Video
 • สร้างสรรค์และออกแบบงานวิดีโอกราฟฟิค
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 2 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน CG และ Motion Graphic อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการทำงาน CG และ Motion Graphic อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความชำนาญโปรแกรม Adobe After Effect ,Illustrator และ PhotoShop (**หากมีความสามารถด้านการตัดต่อ Video จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Quantity Surveyor (QS)
รายละเอียดของงาน:
 • จัดทำ คำนวนประมาณการ บัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ)
 • เปรียบเทียบราคาผู้รับเหมาแต่ละราย และวิเคราะห์ราคา
 • ติดตาม และวิเคราะห์ งบประมาณการก่อสร้าง (BOQ)
 • ประเมินราคา จัดทำงบประมาณของโครงการ และราคากลาง
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • กรุงเทพฯและปริมณฑล
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
คุณสมบัติ:
 • ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มัธยมปลาย สายวิทย์-คณิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อง 3 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม / สถาปัตยกรรม / ก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Sales Executive (ขายบ้านมือสอง)
รายละเอียดของงาน:
 • ให้คำแนะนำและเสนอขายบ้าน
 • จัดทำเอกสารการกู้สินเชื่อธนาคารให้กับลูกค้า
 • ติดตามงาน และประสานงานดูแลลูกค้า
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
สถานที่ปฏิบัติงาน:
 • อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
อัตรา:
 • 1 อัตรา
เงินเดือน:
 • ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
 • โบนัสพิเศษ และค่า Incentive ประจำไตรมาส
 • (รายได้เฉลี่ย 20,000- 70,000)ต่อเดือน ขึ้นกับความสามารถ
คุณสมบัติ:
 • หญิง/ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6 /ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • รับเฉพาะคนที่ประสบการณ์ในการขายบ้านมือหนึ่ง หรือ บ้านมือสองมาแล้วเท่านั้น*
 • บุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ขยัน รักการเรียนรู้
 • มีพาหนะเป็นของตนเอง

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว