Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

วิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ มีขั้นตอนยังไง ต้องไหว้อะไรบ้าง?

12 ตุลาคม 2565

ความเชื่อเรื่องการไหว้เจ้าที่และไหว้ศาลพระภูมิยังคงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตของเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย ทั้งในด้านการงานและการเงิน รวมถึงช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีเข้าสู่ตัวบ้าน โดยเฉพาะคนที่กำลังเลือกซื้อบ้านอยู่หรือกำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่ การไหว้เจ้าที่บ้านใหม่ก็สำคัญเช่นกัน ตามบางกอก แอสเซทฯ มาดูกันครับว่าการไหว้พระภูมิเจ้าที่มีขั้นตอนยังไงบ้าง ต้องถวายของแบบไหน และใช้ธูปกี่ดอก 
 
ศาลพระภูมิ vs ศาลเจ้าที่ เหมือนกันหรือไม่? 
ทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ เป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาเทวดาหรือดวงวิญญาณ ที่ทำหน้าที่ดูแลและปกปักรักษาบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถตั้งทั้ง 2 ศาลไว้ด้วยกันได้ โดยมีหลักการ คือ เมื่อหันหน้าเข้าศาล ตัวของศาลพระภูมิจะอยู่ทางซ้ายมือ ในขณะที่ศาลเจ้าที่จะอยู่ทางขวามือ หากจะเลือกตั้งเพียงศาลเดียวก็สามารถทำได้ ซึ่งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่นั้นมีแตกต่างกันดังนี้

วิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ มีขั้นตอนยังไง ต้องไหว้อะไรบ้าง1.jpg

ศาลพระภูมิ
ศาลพระภูมิเป็สถานที่ของเทพารักษ์ที่คอยคุ้มครองบ้านเรือน เชื่อว่า หากได้กราบไหว้ศาลพระภูมิจะได้รับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตได้ ซึ่งศาลพระภูมิส่วนใหญ่ มักมีลักษณะเป็นบ้านหรือวิหารหลังเล็ก นอกจากนั้น เสาพระภูมิยังมีเพียงเสาเดียว เนื่องจากพระภูมิมีสถานะเป็นภุมมเทวาหรือเทพที่มาอาศัยอยู่บนพื้นดินมนุษย์ โดยมีตำแหน่งการตั้ง ดังนี้
 
-ให้ตั้งศาลไว้บนพื้นดินและต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านปิดทึบ
-ห้ามตั้งศาลพระภูมิให้ตรงกับประตูทางเข้าบ้านและห้องต่างๆ รวมถึง ให้แยกศาลออกห่างจากรั้วบ้านหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
-ให้ตั้งศาลพระภูมิไว้อยู่เหนือระดับสายตาเล็กน้อย
 
การไหว้ศาลพระภูมิส่วนมากมักใช้ธูปจำนวน 9 ดอก เนื่องจากเป็นการบูชาถึงผู้มีพระคุณ พระภูมิ และเทพองค์อื่นๆ อีกทั้งเลข 9 ยังเป็นเลขมงคลตามความเชื่อของคนไทย นอกจากนั้น ในการไหว้ศาลพระภูมิ ยังมีการใช้ของถวายอื่นๆ เช่น ดอกไม้ พวงมาลัย ของคาวและหวาน รวมถึง ผลไม้อีกด้วย โดยมีบทสวดคือ “ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุฐ ชัญโต รัตตินเทวะ มะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะปาบะงกิญจิ ปะริตตันตัม ภาณามะเหฯ” เพื่อให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข เสริมโชคลาภวาสนา
 
ศาลเจ้าที่
ศาลเจ้าที่ หรือศาลตายาย คือ ศาลหรือสถานที่ของเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งเคยอยู่อาศัยมาก่อน โดยการตั้งศาลเจ้าที่นั้น เป็นการอัญเชิญเจ้าที่เดิม เพื่อให้มาช่วยดูแลคุ้มครองและปกปักรักษาบ้านของเราต่อไป โดยเจ้าที่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เจ้าที่แท้ ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเดิมที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่ แต่เลือกอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว และ เจ้าที่จร ซึ่งเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนอยู่แถวนั้น เมื่อเจ้าของเดิมจากไป จึงได้เข้ามาอยู่อาศัยต่อ
 
นอกจากนั้น ศาลเจ้าที่มักนิยมสร้างเป็นเรือนไทยจำลองที่มี 4 หรือ 6 เสา เนื่องจากมีลำดับสถานภาพต่ำกว่าศาลพระภูมิ โดยมีตำแหน่งการตั้งศาลเจ้าที่เพื่อไหว้เจ้าที่บ้านใหม่หรือเจ้าที่เดิม ดังนี้
 
-ศาลจะต้องตั้งอยู่บริเวณพื้นที่กว้าง สะอาดตา เพื่อรับเอาสิ่งดีๆ เข้าสู่ตัวบ้าน
-ให้ตั้งศาลไว้บนพื้นธรรมดา แต่ถ้าต้องการเสริมโชคลาภ สามารถวางแผ่นเงินหรือแผ่นทองไว้ใต้ศาลเจ้าที่ได้
-ห้ามตั้งเจ้าที่ตรงกับประตูทางเข้าบ้าน ห้องน้ำ หรือใต้บันได เพราะอาจเกิดผลไม่ดีตามมาได้

การไหว้ศาลเจ้าที่จะใช้ธูปจำนวน 7 ดอกเท่านั้น เนื่องจากเลข 7 เป็นอีกเลขที่มีความเป็นสิริมงคล อีกทั้งยังเป็นการไหว้เพื่อสื่อถึงจิตวิญญาณของพ่อ แม่ และครูบาอาจารย์ผู้ได้สั่งสอนเราด้วย ทั้งนี้ การไหว้ศาลเจ้าที่มักใช้ของถวายอื่นๆ อย่าง ดอกไม้ พวงมาลัย และอาหารต่างๆ รวมถึงของหอมหรือเครื่องหอมในการถวายร่วมด้วย
 
โดยใช้บทสวดคือ “อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” (3 จบ) เพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆ เข้าสู่ตัวบ้าน และช่วยคุ้มครองเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้รอดพ้นปลอดภัยจากวิญญาณชั่วร้ายทั้งปวง
 
วิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ มีขั้นตอนยังไง ต้องไหว้อะไรบ้าง3.jpg
ความหมายของจำนวนธูป
1 ดอก
การจุดธูป 1 ดอกเป็นการจุดเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณทั่วไป หรือผีจรที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้น
3 ดอก
การจุดธูป 3 ดอกเป็นการจุดเพื่อระลึกและบูชาถึงพระรัตนตรัย ซึ่งหมายถึง ที่พึ่งอันประเสริฐ 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์
5 ดอก
การจุดธูป 5 ดอกเป็นการจุดเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ตลอดจนพ่อแม่และครูอาจารย์ผู้มีบุญคุณกับเรา
7 ดอก
การจุดธูป 7 ดอกเป็นการจุดเพื่อรำลึกและบูชาถึงพ่อแม่และครูบาอาจารย์ที่จากไปแล้ว อีกทั้งยังเหมาะสำหรับการไหว้ศาลพระภูมิอีกด้วย
9 ดอก
การจุดธูป 9 ดอกเป็นการจุดเพื่อบูชาเจ้าที่และไหว้ศาลพระภูมิ รวมถึง ผู้มีพระคุณต่างๆ นอกจากนั้น เลข 9 ยังเป็นเลขมงคลศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนไทยด้วย

วิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ มีขั้นตอนยังไง ต้องไหว้อะไรบ้าง2.jpg
 
ของถวายศาลพระภูมิ
สำหรับของที่ใช้ในการถวายและไหว้ศาลพระภูมินั้น ส่วนมากมักใช้ของคาว ของหวาน ผลไม้ และเครื่องดื่มในการบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต แต่ทั้งนี้อาจต้องคำนึงถึงของที่ห้ามถวายด้วย เพราะไม่อย่างนั้น อาจเกิดผลเสียได้
ของคาว
ของคาวส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ไหว้ศาลพระภูมิมักนิยมถวายด้วยข้าวสุก แกงต้มจืด เนื้อสัตว์ เช่น หมูและไก่ หรืออาหารทะเลอย่างกุ้ง ปู และปลาที่ผ่านขั้นตอนการทำให้สุกมาแล้ว
ของหวาน
ของหวานที่ใช้ในการถวายส่วนมากจะเป็นขนมไทยที่มีความหมายเป็นมงคล เช่น ขนมทองหยิบ ทองหยอด และอื่นๆ เป็นต้น
ผลไม้
ในส่วนของผลไม้ที่นิยมใช้ไหว้ศาลพระภูมินั้น จะเป็นผลไม้หลายชนิด เช่น กล้วย ส้ม สับปะรด และผลไม้ชนิดอื่น โดยแบ่งเป็นชนิดละ 5 ลูกหรือผล หรือตามความสะดวกของผู้ถวาย
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่มส่วนมากที่ใช้ในการถวาย คือ น้ำเปล่า น้ำผลไม้ น้ำชา หรือน้ำอัดลม นอกจากนั้น บางบ้านก็สามารถถวายเหล้าหรือสุราได้เช่นกัน
ของที่ห้ามถวาย
เมื่อมีของที่ใช้ถวายและไหว้ศาลพระภูมิแล้ว ก็ต้องมีของที่ห้ามถวายเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ผลไม้ที่ไม่สุกหรือเสีย รวมถึง ผลไม้ที่ชื่อไม่เป็นมงคล เช่น มังคุด ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้เป็นคนดวงกุด ไม่มีโชคลาภวาสนา เป็นต้น
 
วิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ มีขั้นตอนยังไง ต้องไหว้อะไรบ้าง34.jpg

ของไหว้ศาลเจ้าที่
นอกจากคำถามที่ว่าไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอกแล้ว ของไหว้ศาลเจ้าที่มีอะไรบ้างก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยและอยากรู้เช่นกัน ซึ่งจะมีสิ่งที่ควรถวายและข้อควรระวังอย่างไร ไปดูกันเลย
ของคาว
สำหรับของคาวที่ใช้ถวายเจ้าที่จะนิยมใช้เป็นหัวสัตว์อย่าง หัวหมูหรือหัวไก่ที่ผ่านกรรมวิธีการทำให้สุกมาแล้ว รวมถึง ข้าวสุกและต้มแกงต่างๆ
ของหวาน
ในส่วนของหวานที่นิยมนำมาถวาย ได้แก่ ขนมที่ทำมาจากนมและเนย หรือ วุ้นผลไม้ เช่น วุ้นมะพร้าว และขนมไทยที่มีความหมายมงคลต่างๆ เช่น ฝอยทอง เม็ดขนุน หรือทองเอก เป็นต้น
ผลไม้
หากใครที่กำลังมองหาผลไม้ไหว้เจ้าที่บ้านใหม่อยู่ละก็ จะต้องไม่พลาดกับผลไม้ความหมายดีต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น องุ่น แก้วมังกร และอื่นๆ ที่นอกจากจะเหมาะกับการถวายเจ้าที่แล้ว ยังเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและขับถ่ายง่ายขึ้นด้วย
เครื่องดื่ม
เครื่องดื่มที่ใช้ไหว้เจ้าที่ ส่วนใหญ่ถวายเป็นน้ำเปล่า น้ำชา และน้ำอัดลม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับน้ำแดงที่คนไทยหลายคนอาจชินตา เนื่องจากน้ำแดงเป็นน้ำที่มีสีคล้ายเลือด คนส่วนใหญ่จึงนิยมใช้ถวายเพื่อแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้น เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสี สีแดงยังสื่อถึงความแข็งแกร่งและพลังอำนาจอีกด้วย
ของที่ห้ามถวาย
แน่นอนว่าในการไหว้เจ้าที่ก็มีสิ่งของที่ห้ามถวายเช่นกัน เช่น ผลไม้อย่างละมุด มะเฟือง พุทรา และผลไม้อื่นๆ ที่มีความหมายไม่ดี ซึ่งอาจทำให้นำอุปสรรคต่างๆ นานาเข้ามาในชีวิตได้
 
สรุป
ก่อนทำการไหว้ศาลพระภูมิ หรือไหว้ศาลเจ้าที่ ควรทราบว่าต้องใช้ธูปกี่ดอก รวมถึงของที่ใช้สำหรับถวายว่าควรเตรียมสิ่งใดบ้าง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้พักอาศัย และควรหลีกเลี่ยงสิ่งใด หากทุกคนได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เชื่อได้เลยว่าชีวิตหลังจากนี้ของคุณและครอบครัวจะประสบพบเจอแต่สิ่งดี ๆ 
 
ที่มา : www.apthai.com, www.baania.com 

สำหรับผู้ที่กำลังหาซื้อบ้านพร้อมอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล

>> เลือกชมได้ที่นี่คลิก <<

ชม รีวิวบ้านมือสองตกแต่งใหม่ คลิก

ผู้ที่สนใจฝากขาย บ้านมือสอง ในกรุงเทพฯ บ้านมือสองนนทบุรี และปริมณฑล 

สามารถติดต่อได้ที่นี่กรอกข้อมูลบ้าน และช่องทางติดต่อกลับ >> คลิกที่นี่ <<

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว