Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนตัดสินใจ ซื้อบ้านมือสอง

03 เมษายน 2564

ทำเลเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการเลือกซื้อบ้านของหลายคน แต่ถ้าทำเลที่เราต้องการไม่มีโครงการบ้านใหม่ๆ เกิดขึ้นเลย ด้วยความหนาแน่นของทำเล หรือผังเมืองไม่อำนวยใดๆ ก็ตาม บ้านมือสองเป็นอีกทางเลือกที่ทำให้เราได้อยู่บ้านในทำเลที่ถูกใจ ไม่ต้องออกไปไกลเมืองมาก ข้อดีชัดๆ เลยคือเราได้เห็นสภาพบ้าน สภาพแวดล้อม รวมทั้งเพื่อนบ้านในปัจจุบัน ซึ่งต่างจากการ ซื้อบ้าน มือหนึ่งที่ต้องลุ้นว่า สภาพบ้านจะเกิดปัญหาอะไรบ้างในอนาคต หรือเพื่อนบ้านจะเป็นอย่างไร

ก่อนจะมีการ ซื้อบ้านมือสอง มีหลายเรื่องที่เราควรทราบก่อนการตัดสินใจซื้อดังนี้


เตรียมตัวอย่างไร ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง-02.jpg

1.เข้าดูสภาพบ้านจริงก่อนตัดสินใจ

ถึงแม้ในเว็บไซต์จะมีการบอกรายละเอียดสภาพบ้าน และมีรูปภาพประกอบอย่างชัดเจนแล้ว แต่เราก็ควรเข้าไปตรวจดูสภาพบ้าน และดูสภาพแวดล้อมจริงๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งการไปดูสภาพบ้านจริง ยังช่วยให้เรารู้ว่ามีผู้อาศัยหรือผู้บุกรุกหรือไม่ 
หากเจอเหตุการณ์เช่นนี้ก็ควรได้รับคำชี้แจ้งจากเจ้าของบ้านหรือผู้ขายก่อนว่าจะทำอย่างไรกับผู้บุกรุก หรือผู้เช่าจะหมดสัญญาเมื่อไร เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาในการย้ายเข้าไปอยู่บ้าน ภายหลังที่เราโอนบ้านแล้ว

Tip
การติดต่อซื้อบ้านเองอาจเจอเคสเจ้าของบ้านเดิมยังไม่พร้อมย้ายออก หรือติดปัญหาต่างๆ ที่คาดไม่ถึง สำหรับ #บ้านบางกอกฯ เราทำการประสานงานกับผู้ขายให้เรียบร้อยก่อนวันโอนกรรมสิทธิ์ เคลียร์ทุกปัญหาให้จบ พร้อมให้ลูกค้าเข้าอยู่ได้ทันที 
การซื้อบ้านมือสอง ไม่พร้อมอยู่ อาจต้องปวดหัวเรื่องงบบานปลาย ผู้รับเหมาหนีงาน การซ่อมแซม-ต่อเติม ไม่ตรงตามสเปค แต่ #บ้านบางกอกฯ รีโนเวทมาให้เสร็จ ต่อเติมให้ครบเหมือนได้บ้านใหม่มือหนึ่ง

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง-03.jpg

2.ตรวจสอบสถานะโฉนด 

การตรวจสอบโฉนดว่ามีสถานะเป็นอย่างไร ปลอดภาระหรือติดจำนองอยู่ และควรตรวจเช็กว่าผู้ขายเป็นเจ้าของจริงๆหรือไม่ เพื่อป้องกันการถูกหลอก โดยก่อนจ่ายเงินมัดจำและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้ซื้อควรตรวจสอบโฉนดที่ผู้ขายนำมาให้ หากโฉนดเป็นสำเนาควรดูว่า ได้มีการรับรองจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินหรือไม่และระบุวันที่รับรองตั้งแต่เมื่อไหร่ 
ทั้งนี้การคัดสำเนาโฉนดเจ้าของโฉนดซึ่งก็คือผู้ขายสามารถไปดำเนินการเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแทนก็ได้ โฉนดที่ขอคัดจากสำนักงานที่ดินจะมีเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองความถูกต้องพร้อมระบุวันที่รับรองไว้ในสำเนาโฉนดฉบับนั้น หรืออีกวิธีในการตรวจสอบโฉนดในกรณีที่ยื่นกู้ซื้อบ้านคือการส่งประเมินราคากับธนาคารก็ได้ วิธีนี้นอกจากจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดแล้ว ยังช่วยให้ทราบถึงราคาซื้อขาย ซึ่งสามารถนำมาอ้างอิงเพื่อตกลงหรือต่อรองราคากับผู้ขายได้ ในกรณีที่ราคาขายอาจจะสูงกว่าราคาประเมินมากเกินไป

Tip
การเลือกซื้อบ้านที่ไม่มีการตรวจสอบอาจได้บ้านที่ประวัติไม่ดี สำหรับ #บ้านบางกอกฯ เราได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบประวัติบ้านให้เรียบร้อย ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมงาน ทำให้มั่นใจได้ว่า บ้านแต่ละหลัง ได้ผ่านการคัดกรองมาแล้วอีกระดับหนึ่ง

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง-04.jpg

3.เตรียมเงินส่วนต่างให้พร้อม

การกู้ ซื้อบ้านมือสอง โดยทั่วไปธนาคารจะให้วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย(เลือกที่ต่ำกว่า) เท่ากับว่าผู้ซื้อจะต้องเตรียมเงินก้อนไปจ่ายให้กับผู้ขายในวันโอนบ้านอยู่ที่ประมาณ 20% ของราคาซื้อขาย ซึ่งต่างจากการซื้อบ้านมือหนึ่งกับโครงการที่สามารถผ่อนดาวน์ไปได้เรื่อยๆ ก่อนการยื่นกู้จริง 

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่สำนักงานที่ดิน ทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขาย มีดังนี้
ค่าใช้จ่ายการซื้อ


- ค่าจำนอง 1% ของวงเงินกู้ (ในกรณีที่กู้เงิน) ค่าใช้จ่ายการขาย

- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โดยใช้ราคาบ้านจากราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน หักด้วยค่าใช้จ่ายตามที่กรมสรรพากรกำหนด แล้วนำมาคำนวณด้วยอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยไม่ยกเว้นเงินได้ 150,000 บาทแรก

- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมินสำนักงานที่ดิน (เลือกราคาที่สูงกว่า) แต่ทั้งนี้หากถือครองบ้านเกิน 5 ปี(ดูวันที่หลังโฉนด) หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี หรือบ้านที่ขายได้รับมรดกมา ก็จะไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

- ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาขายหรือราคาประเมินสำนักงานที่ดิน (เลือกราคาที่สูงกว่า) โดยจะเสียค่าอากรแสตมป์ในกรณีที่ไม่ได้เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมือสอง-05.jpg

4.ตกลงค่าใช้จ่ายกันให้ชัดเจน

นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมโอน 2% ของราคาประเมินสำนักงานที่ดิน ซึ่งเกิดขึ้นจากการซื้อขาย โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้อยู่ที่ตกลงกันว่าจะจ่ายกันอย่างไร เช่น ผู้ซื้อผู้ขายแบ่งจ่ายคนละครึ่ง เป็นต้น 

Tip
ธนาคารปล่อยกู้ยาก หรือปล่อยไม่เต็มวงเงิน #บ้านบางกอกฯ มีพันธมิตรหลายธนาคาร สามารถให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อ ประสานงานให้ครบทุกฝ่าย ดูแลคุณตั้งแต่วันที่เลือกบ้าน จนถึงวันโอน
หากท่านไม่มีเวลาจัดการขั้นตอนมากมายดังกล่าวในการซื้อตรงกับเจ้าของบ้าน เพียงท่านมาซื้อบ้านกับ “บางกอก แอสเซทฯ” เรามีที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำในการเลือกซื้อตั้งแต่การประสานงาน การกู้ งานเอกสารต่างๆ เรามีบริการครบวงจรให้คุณหมดกังวลทุกปัญหา คิดจะซื้อบ้านมือสอง อย่าลืมคิดถึงบางกอก แอสเซทฯนะครับสำหรับผู้ที่กำลังหาซื้อบ้านพร้อมอยู่ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล 

>> เลือกชมได้ที่นี่คลิก <<

ผู้ที่สนใจฝากขาย บ้านมือสอง ในกรุงเทพฯ บ้านมือสองนนทบุรี และปริมณฑล  

สามารถติดต่อได้ที่นี่กรอกข้อมูลบ้าน และช่องทางติดต่อกลับ >> คลิกที่นี่ <<

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว