Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

รู้หรือไม่ “ขายฝากบ้าน”กับ “บ้านฝากขาย” ไม่เหมือนกัน

02 เมษายน 2564

รู้หรือไม่ “ขายฝากบ้าน”กับ “บ้านฝากขาย” ไม่เหมือนกัน

อาจจะสับสนกันซักหน่อย สำหรับคนฟังหรือคนอ่านกับสองคำนี้ ระหว่าง “ขายฝากบ้าน” กับ “บ้านฝากขาย” ว่าเหมือนกันหรือไม่ จริงๆ แล้วทั้งสองคำความหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง บางกอก แอสเซทฯ จะมาบอกถึงความแตกต่างของทั้งสองคำกัน

 

การขายฝาก

การขายฝาก ถือเป็นสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่ง ซึ่งการขายฝากอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ขายฝากจะนำทรัพย์สินมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีการทำนิติกรรมซื้อฝาก-ขายฝาก ต่อหน้าเจ้าพนักงานกรมที่ดิน ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีที่ทำการจดทะเบียนฯ ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ในระยะเวลาที่กำหนด ส่วนผู้รับซื้อฝากจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย และได้รับเงินทุนคืนเมื่อมีการไถ่ถอน

 

การฝากขาย

การฝากขาย นั้นมีความหมายตรงๆ ตัว คือ ผู้ฝากขายนำทรัพย์สินของตนไปฝากให้ตัวแทนนายหน้า, โบรกเกอร์ ช่วยทำการโฆษณา,ประชาสัมพันธ์ขายทรัพย์สินให้กับเจ้าของทรัพย์ ช่วยทำให้ขายได้ง่ายและเร็วมากขึ้น ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะถูกโอนก็ต่อเมื่อมีการขายทรัพย์สินได้จริง

 

สรุปความแตกต่างของการขายฝากกับฝากขาย

รู้หรือไม่ “ขายฝาก”กับ “ฝากขาย” ไม่เหมือนกัน-02.jpg รู้หรือไม่ “ขายฝาก”กับ “ฝากขาย” ไม่เหมือนกัน-03.jpg

คงเห็นแล้วว่า “ขายฝาก” และ “ฝากขาย” นั้นมีวัตถุประสงค์การดำเนินการที่ต่างกัน หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และนำไปเลือกใช้ได้ถูก ระหว่าง “ขายฝาก” และ “ฝากขาย” หากอยากขายบ้านได้ไว มาฝากขายได้เลยที่ บางกอก แอสเซทฯ รับรองขายง่ายขายไวแน่นอน