Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

ฤกษ์ดี ย้ายเข้าบ้านใหม่ ปี 2564 มีวันไหนบ้าง

06 มกราคม 2564

ฤกษ์ดี ย้ายเข้าบ้านใหม่ ปี 2564 มีวันไหนบ้าง

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ 9 ฤกษ์ แต่ฤกษ์ที่เป็นบูรณะฤกษ์ หรือฤกษ์ที่ดีเหมาะแก่งานมงคล ได้แก่

1. มหัทธโณฤกษ์ แปลว่า คนมั่งมี ผู้รุ่งเรือง เศรษฐี เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท และสะเดาะเคราะห์

2. ภูมิปาโลฤกษ์ แปลว่า ผู้รักษาแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท และเปิดอาคารห้างร้าน

3. เทวีฤกษ์ แปลว่า นางพญา ความงามหรูหรา ความมีเสน่ห์ โชคลาภ และการสมความปรารถนา เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียงและมีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และ งานมงคลต่าง ๆ

4. ราชาฤกษ์ แปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้มีอำนาจวาสนา พระเจ้าแผ่นดิน เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ และงานมงคลต่าง ๆ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2564

500x500.jpg

1. วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
- เวลา 06.09-07.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 08.33-09.28 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 10.19-11.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564
- เวลา 05.29-06.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.19-10.12 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 12.09-13.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564
- เวลา 05.19-06.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.09-10.04 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 11.54-12.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 14.09-15.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 16.09-17.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564
- เวลา 05.19-06.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 08.59-09.54 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 11.54-12.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 14.19-15.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ตำแหน่งหิ้งพระ หันหน้าพระไปทางทิศไหนเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับบ้าน


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-04.jpg

1. วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 09.00-09.54 น. เป็นราชาฤกษ์  
- เวลา 11.29-12.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 13.09-14.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
- เวลา 15.39-16.34 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 08.29-09.24 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 11.24-12.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 14.09-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 07.00-08.54 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 10.45-11.41 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 14.39-15.35 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 07.42-08.39 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 10.29-11.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
- เวลา 08.09-09.04 น. เป็นราชาฤกษ์ 
- เวลา 10.29-11.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-05.jpg

1. วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม 2564  
- เวลา 06.45-07.41 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 09.39-10.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 11.45-12.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 13.39-14.34 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 16.24-17.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564  
- เวลา 12.59-13.54 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 15.42-16.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 17.17-18.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564
- เวลา 08.46-09.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 10.46-11.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 12.59-13.54 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 15.36-16.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-06.jpg

1. วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564
- เวลา 11.58-12.50 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 14.46-15.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 16.35-17.22 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น คนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืน ห้ามใช้ฤกษ์นี้

2. วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
- เวลา 07.39-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.26-10.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 11.42-12.38 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 14.21-15.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
- เวลา 07.31-08.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.23-10.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 11.40-12.34 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 14.18-15.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564
- เวลา 15.24-16.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564
- เวลา 07.39-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.19-10.07 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 11.37-12.21 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 14.29-15.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
- เวลา 08.19-09.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 10.22-11.17 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 13.09-14.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้

7. วันพฤหัสที่ 29 เมษายน 2564
- เวลา 09.24-10.19 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 12.49-13.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 14.48-15.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-07.jpg

1. วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
- เวลา 15.04-15.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564
- เวลา 17.00-18.39 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
- เวลา 09.09-10.02 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 11.45-12.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 13.54-14.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564
- เวลา 09.42-10.22 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 11.19-12.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 13.24-14.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 13.54-14.42 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 16.09-17.01 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
- เวลา 07.09-08.02 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 08.59-09.45 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้

6. วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564
- เวลา 06.19-07.08 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 08.09-09.02 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 10.51-11.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 13.19-14.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-08.jpg

1. วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564
- เวลา 09.45-10.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 12.19-13.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 14.54-15.48 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 14.59-15.42 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564
- เวลา 09.48-10.42 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 12.24-13.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 14.59-15.42 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
- เวลา 09.39-10.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 12.18-13.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 14.42-15.24 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 16.49-17.41 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564
- เวลา 09.32-10.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 12.08-13.01 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 14.34-15.11 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 16.39-17.29 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-09.jpg

1. วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฏาคม 2564
- เวลา 09.19-10.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 11.59-12.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 14.22-15.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 16.23-17.12 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 9 กรกฏาคม 2564
- เวลา 08.59-09.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 11.45-12.36 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 14.09-15.00 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 16.14-17.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564
- เวลา 09.04-09.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 11.39-12.31 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 13.59-14.45 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 16.04-16.59 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2564
- เวลา 06.19-07.08 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 09.00-09.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 11.24-12.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 13.45-14.36 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 15.57-16.45 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-10.jpg

1. วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564
- เวลา 07.56-08.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 10.36-11.22 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564
- เวลา 07.51-08.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 10.24-11.19 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 15.09-16.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564
- เวลา 09.54-10.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 12.09-13.04 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 14.59-15.45 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564
- เวลา 06.54-07.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.19-10.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 11.59-12.47 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 14.19-15.09 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 17.14-18.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
- เวลา 06.42-07.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.09-10.01 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 11.45-12.36 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 14.09-15.01 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 17.08-18.00 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564
- เวลา 06.38-07.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.00-09.57 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 11.38-12.24 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 14.09-15.01 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 17.01-17.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-11.jpg

1. วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
- เวลา 11.40-12.26 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 14.11-15.03 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 17.03-17.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
- เวลา 11.44-12.30 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 14.14-15.07 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 17.06-18.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
- เวลา 07.39-08.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 10.29-11.18 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 13.09-14.01 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 15.36-16.29 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564
- เวลา 05.04-05.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 06.50-07.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 08.59-09.54 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 12.36-13.29 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564
- เวลา 06.59-07.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 09.09-10.01 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 11.58-12.53 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 15.00-15.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-12.jpg

1. วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564
- เวลา 08.09-09.02 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 10.29-11.23 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 13.26-14.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 15.00-15.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
- เวลา 07.35-08.29 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 09.34-10.27 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 12.09-13.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564
- เวลา 13.54-14.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 14.03-14.58 น. เป็นเทวีฤกษ์
- เวลา 15.59-16.47 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564
- เวลา 08.36-09.29 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 11.45-12.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 13.54.14.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
- เวลา 08.24-09.18 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 11.22-12.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 13.50-14.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564
- เวลา 07.59-08.45 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 10.06-11.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 13.09-14.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-13.jpg

1. วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
- เวลา 07.04-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 10.05-10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 13.19-14.08 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
- เวลา 06.39-07.31 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 09.32-10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 11.59-12.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 13.42-14.36 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 14.19-15.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
- เวลา 09.09-10.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 11.19-12.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 13.19-14.08 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 16.02-16.58 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564
- เวลา 07.39-08.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 10.09-11.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 12.45-13.40 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 15.19-16.13 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้


ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2564

ฤกษ์ดีปีใหม่2564-14.jpg

1. วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
- เวลา 08.29-09.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 10.19-11.14 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 12.39-13.35 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 15.19-16.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564
- เวลา 07.24-08.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.09-09.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 10.31-11.28 น. เป็นเทวีฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
- เวลา 07.02-07.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 09.05-09.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 11.09-11.59 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 13.45-14.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 15.45-16.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันพุธกลางคืน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
- เวลา 06.54-07.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 08.54-09.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 10.39-11.29 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 13.39-14.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564
- เวลา 06.45-07.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
- เวลา 08.36-09.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
- เวลา 10.39-11.32 น. เป็นราชาฤกษ์
- เวลา 13.24-14.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

         เมื่อรู้ว่าวันไหนฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล เป็นฤกษ์เหมาะกับการเป็นฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2564 กันแล้วก็สามารถตระเตรียมงานกันแต่เนิ่น ๆ แต่สำหรับใครที่กำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่ ก็สามารถดูได้ตามฤกษ์นี้เลยครับ

ขอบคุณข้อมูลจาก : ddproperty