Loading...

Loading
รับฝากขายบ้าน : บ้านมือสอง

ไม่มีสลิปเงินเดือนผ่อนบ้านได้ไหม

23 พฤษภาคม 2562

ไม่มีสลิปเงินเดือนผ่อนบ้านได้ไหม

เมื่อไม่มีสลิปเงินเดือน สิ่งที่สำคัญในการขอกู้สินเชื่อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านมือหนึ่งของโครงการหรือบ้านมือสอง คือ หลักฐานที่บ่งบอกว่าเรามีความพร้อมหรือมีความสามารถในการผ่อนจ่ายให้กับธนาคาร เพราะไม่ว่าธนาคารใดก็ไม่อยากปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ไม่มีเอกสารยืนยันว่ามีกำลังชำระคืน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน ทำอาชีพอิสระ และไม่มีสลิปเงินเดือนก็คงกังวลและสงสัยว่าธนาคารจะยอมปล่อยเงินกู้ให้เราหรือไม่

2.JPG

เมื่อเราไม่ได้ทำงานประจำ มีรายได้ที่ไม่แน่นอน ไม่มีสลิปเงินเดือนที่ใช้ยืนยันรายได้ แต่เราก็ต้องการที่อยู่อาศัยไม่ต่างจากคนที่มีเงินเดือนประจำ อย่างไรก็ตามการจะขอกู้สินเชื่อบ้านจากธนาคารก็ยังมีความเป็นไปได้ แต่เอกสารและการเตรียมตัวเพื่อยื่นกู้ก็อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างและซับซ้อนกว่าการขอกู้โดยปกติเล็กน้อย

1.JPG

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นสำหรับคนไม่มีสลิปเงินเดือน เอกสารโดยทั่วไปที่ผู้ขอสินเชื่อต้องเตรียมสำหรับยื่นขอสินเชื่อ ได้แก่ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารการเงิน และเอกสารหลักประกัน แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนยื่นในส่วนของเอกสารการเงินนั้น ก็มีสิ่งอื่นที่สามารถใช้ยืนยันรายได้แทนได้

1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 – 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) เป็นสิ่งที่จะทำให้ธนาคารรู้ว่าคุณมีรายได้ที่แน่นอนเข้ามาตลอด 6 – 12 เดือนหรือมากกว่า ทั้งนี้หลักฐานนี้จะน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นหากคุณฝากเงินเข้าบัญชีที่จะยื่นอย่างสม่ำเสมอ

2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของร้าน เป็นเจ้าของบริษัท เอกสารเหล่านี้จะช่วยยืนยันได้ว่าคุณมีกิจการของคุณจริงซึ่งเป็นแหล่งที่มาของรายได้ที่แน่นอน

3.หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ คือ หลักฐานที่แสดงรายได้ทั้งหมดของคุณทั้งปีเพื่อที่ธนาคารจะได้นำมาพิจารณาว่าคุณมีความสามารถที่จะผ่อนได้เท่าไร และนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการจ่ายภาษีของคุณด้วย

4.รูปถ่ายกิจการ เช่นเดียวกับเอกสารจำพวกทะเบียนการค้าหรือทะเบียนบริษัท สิ่งนี้ช่วยยืนยันว่ากิจการหรือธุรกิจของคุณมีอยู่จริง

5.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) สำหรับผู้ที่ไม่มีหน้าร้านหรือกิจการใดๆ เป็นของตนเอง แต่เป็นพนักงานอิสระหรือฟรีแลนเซอร์ เช่น นักเขียน สถาปนิก และกราฟฟิกดีไซเนอร์ เป็นต้น สิ่งนี้จะช่วยทำให้คุณมีความน่าเชื่อถือขึ้นมาก

ทั้งนี้ เอกสารการเงินที่ต้องเตรียมข้างต้นก็ต้องเกิดจากการสร้างเครดิตหรือความน่าเชื่อถือที่ดี เพราะเอกสารเป็นเพียงสิ่งที่ช่วยนำเสนอตัวคุณ แต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่แท้จริงที่ธนาคารต้องการ สิ่งที่ธนาคารอยากทราบก็คือ คุณมีกำลังและความรับผิดชอบพอที่จะสามารถผ่อนชำระเขาหรือไม่

3.jpg

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็กู้ได้ถ้าเตรียมตัวดี ต้องยอมรับว่าหากไม่มีสลิปเงินเดือนให้ธนาคารที่จะขอกู้ คุณก็ต้องเตรียมตัวสร้างฐานความน่าเชื่อถือหรือเครดิตของตัวคุณเองให้หนักแน่นพอ ซึ่งสิ่งที่คุณควรเตรียมตัวก็มาจากเอกสารการเงินต่างๆที่ธนาคารขอนั่นเอง โดยสิ่งที่คุณควรทำเพื่อสร้างเครดิตที่น่าเชื่อถือก็มีหลายข้อ

ฝากเงินสม่ำเสมอ การฝากเงินอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ธนาคารเห็นว่าคุณมีรายได้ที่แน่นอน สิ่งที่แนะนำให้คุณทำ คือ การกำหนดเงินที่จะฝากเข้าบัญชีที่แน่นอน เช่น ทุกวันที่ 1 ของเดือน และจำนวนเงินที่ฝากก็มีความสม่ำเสมอ เช่น เดือนละ 8,000 บาท แต่หากบางเดือนคุณอยากฝากมากกว่าก็ยิ่งดี แต่ไม่ควรต่ำกว่าจำนวนที่ตั้งใจไว้

เสียภาษีตรงเวลา การเสียภาษีตรงเวลาแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ หากคุณเป็นคนให้ผู้อื่นกู้ยืม แล้วคุณทราบว่าเขาไม่มีวินัยในการชำระภาษีหรือพยายามที่จะปกปิดรายได้ที่แท้จริง คุณก็คงไม่อยากให้เขายืม สถาบันการเงินเองก็คงรู้สึกไม่ต่างจากคุณ ดังนั้น การชำระภาษีให้ตรงเวลาและแจ้งรายได้ที่แท้จริงจึงเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ธนาคารใช้พิจารณาปล่อยกู้

ผ่อนชำระเงินกู้อย่างมีวินัย เช่นเดียวกับการชำระภาษี การผ่อนชำระหนี้อื่นๆ เช่น บัตรเครดิต งวดรถ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ก็แสดงความรับผิดชอบของคุณ โดยนอกจากธนาคารจะดูว่าคุณมีวินัยในการจ่ายแล้ว ประวัติการชำระหนี้สินจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถในการจัดการกับหนี้สิน

ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล สิ่งที่คุณต้องยื่นต่อธนาคารอย่างแน่นอนถ้าหากคุณไม่มีสลิปเงินเดือนก็คือ Statement หรือสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6–12 เดือน ซึ่งเป็นเอกสารที่จะบ่งบอกว่าคุณมีพฤติกรรมในการใช้จ่ายเงินอย่างไร คุณจึงควรใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผล ควรประเมินค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก่อน แล้วถอนเงินตามที่ประมาณการไว้ โดยกำหนดว่าเดือนหนึ่งจะถอนกี่ครั้ง และครั้งละเท่าไรอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน

จะขอกู้สินเชื่อกับที่ไหนดี เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนเท่ากับว่าธนาคารจะต้องรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ดังนั้น จึงไม่ใช่ทุกธนาคารที่จะปล่อยสินเชื่อให้ หรือแม้ว่าบางที่จะปล่อยให้ แต่ก็ให้วงเงินที่ต่ำและมีเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ ที่ไม่อำนวยให้ยื่นกู้ได้ง่าย

สำหรับคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือน เมื่อจะเลือกธนาคารเพื่อกู้สินเชื่อบ้าน จึงควรเลือกดูว่าธนาคารใดที่มีสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถกู้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และพร้อมจะช่วยเหลือจริงๆ

สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำต่อไป คือ การเตรียมเอกสารและสร้างประวัติการใช้จ่ายเงินที่น่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มโอกาสในการอนุมัติ รวมทั้ง แนวทางในการเลือกธนาคารกู้ก็น่าจะทำให้การขอกู้สินเชื่อของคุณมีโอกาสสำเร็จยิ่งขึ้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://blog.ghbank.co.th/