4 เหตุผลที่ควรซื้อบ้านมือสองทำเลบางใหญ่!

27 มิถุนายน 2561

4 เหตุผลที่ควรซื้อบ้านมือสองทำเลบางใหญ่!

4 เหตุผลที่ควรซื้อบ้านมือสองทำเลบางใหญ่!

"บางใหญ่"  เป็นพื้นที่หนึ่งในจังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ใหญ่พอสมควร บ้านเรือนกระจายตัวอยู่มากมายระยะห่างจะไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก 

ซึ่งในปัจจุบันนี้ บางใหญ่ได้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยยอดฮิตของจังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ทำเลที่กำลังพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดอีกแห่ง ทำให้มีที่พักอาศัยทั้งในแนวราบและแนวตั้งอย่างคอนโดแถวบางใหญ่ เข้ามากระจายตัวลงทุนอย่างมาก ผลที่ตามมาคือราคาที่ดินบริเวณนั้นมีอัตราที่สูงขึ้น!


วันนี้ "บ้านบางกอก" รวบรวมข้อมูลมาให้ทราบกันครับ ว่ามีเหตุผลอะไรบ้าง? ที่ทำให้บางใหญ่กลายเป็นทำเลน่าลงทุน และน่าอยู่อาศัย


1. การพัฒนาด้านทำเล

• ในบริเวณบางใหญ่-นนทบุรี หลังจากสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) ที่เปิดให้บริการประชาชนได้ใช้รถใช้ถนนเมื่อปี 2557 มีระยะทางยาวรวมทั้งสิ้น 4.3 กิโลเมตร โดยมีจุดขึ้น-ลงทั้งหมด 4 จุด ได้แก่ ทางทางขึ้นบริเวณถนนนนทบุรี 1 , ลงสำหรับลงถนนนนทบุรี 1 , ทางขึ้นบนถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี , สะพานข้ามแยกบริเวณตลาด อตก. 


4.jpg


         การเปิดสะพานแห่งนี้ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในบริเวณนนทบุรี ที่สะพานพระราม 5 และสะพานพระนั่งเกล้าได้ประมาณ 30% โดยเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็น ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ช่วยแบ่งเบาเส้นทางจราจร และถือเป็นเส้นทางเชื่อมต่อจุดสำคัญๆ เช่น เพื่อเลี่ยงเมืองหรือออกนอกเมือง ไปยังท่าน้ำนนท์ ไปยังราชพฤกษ์ โดยสะพานนนทบุรี 1 มีการออกแบบลักษณะและโครงสร้างสะพานเป็นแบบคานขึงกึ่งเคเบิลและคอนกรีต (Extradosed Pretressed Con-creteBridge) ซึ่งถือว่าเป็นสะพานรูปแบบใหม่แห่งแรกในประเทศไทย ล่าสุดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสนามบินน้ำ ซึ่งยังอยู่ในช่วงขอ EIA สำรวจจากชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 


• ส่วนที่สอง  ได้แก่โครงการก่อสร้าง "ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81" (สายบางใหญ่ถึงกาญจนบุรี) 


มอเตอร์เวย์บางใหญ่2.jpg
ภาพจาก : facebook.com/motorway81

ถือเป็นทางหลวงพิเศษที่จะทำให้ กรุงเทพมหานครมีการจราจรที่ดีขึ้น รวมทั้งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บางใหญ่-นนทบุรี เป็นแหล่งที่มีความเจริญและเป็นย่านที่มีการคมนาคมที่ดีมากยิ่งขึ้นของประเทศ โดยแนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์สายดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่ถึง 4 จังหวัดได้แก่ นนทบุรี , นครปฐม , ราชบุรี , กาญจนบุรี  


มอเตอร์เวย์บางใหญ่.jpg


โดยมีจุดเริ่มต้น ณ บางใหญ่บริเวณแยกต่างระดับบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วิ่งไปสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 3245 เมืองจังหวัดกาญจนบุรี โดยจัดให้สะพานยกระดับนี้เป็นอยู่ในรูปแบบของโครงการทางหลวงพิเศษที่จัดเก็บค่าธรรมเนียม มีขนาด 4 ถึง 6 ช่องจราจร  พร้อมทางแยกต่างระดับ 8 แห่งได้แก่

1. บางใหญ่
2. นครชัยศรี (ทล.3323)
3. นครชัยศรี (เชื่อมต่อสายนครปฐม-ชะอำ)
4. นครปฐมฝั่งตะวันออก (ทล.3036)
5. นครปฐมฝั่งตะวันตก (ทล.321)
6. ท่ามะกา (ทล.3394)
7. ท่าม่วง (ทล.3081)
8. กาญจนบุรี (ทล.324)2. การเข้าถึงของรถไฟฟ้าสายสีม่วง

รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีสถานีตั้งแต่เตาปูน - บางใหญ่ เป็นระยะทาง 23 กิโลเมตร มีจำนวนทั้งหมด 16 สถานี ได้แก่ สถานีคลองบางไผ่ , สถานีตลาดบางใหญ่ , สถานีบางพลู , สถานีบางรักใหญ่ , สถานีท่าอิฐสถานีไทรม้า , สถานีสะพานพระนั่งเกล้า , สถานีแยกนนทบุรี , สถานีศรีพรสวรรค์ , สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี , สถานีกระทรวงสาธารณสุข , สถานีแยกติวานนท์ , สถานีวงศ์สว่าง , สถานีบางซ่อน , สถานีเตาปูน 

รถไฟฟ้า4.jpg


สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในย่านบางใหญ่  ได้แก่  

- สถานีคลองบางไผ่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกช่วงบริเวณคลองบางไผ่ กับคลองถนนมีศูนย์ซ่อมบำรุงอาคารโรงจอดรถไฟฟ้า

- สถานีตลาดบางใหญ่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกใกล้กับย่านชุมชนอยู่ใกล้บริเวณตลาดบางใหญ่

- สถานีสามแยกบางใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก บริเวณสถานีสามแยกบางใหญ่ถือว่าเป็นเขตที่หัวสายที่หนาแน่น เพราะมีหมู่บ้านและคอนโดที่สร้างใหม่เป็นจำนวนมาก

รถไฟฟ้า2.jpg


ซึ่งปัจจุบันนับว่าบริเวณแนวเส้นรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะมีคอนโดบางใหญ่เกิดขึ้นบริเวณสถานีและบริเวณเส้นทางผ่านของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเกิดขึ้นมากมาย ทำให้สะดวกต่อการพักอาศัยและสะดวกต่อการเดินทาง และล่าสุดยังมีการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปสู่ MRT ใต้ดินสถานี "บางซื่อ" ได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วยครับ


3. การคมนาคมและจุดเชื่อมต่อหลายสาย
      บางใหญ่เป็นทำเลทองในอนาคต ทำให้ปัจจุบันนี้มีถนนที่เชื่อมต่อกันและตัดผ่านบริเวณบางใหญ่หลายสาย ทำให้การคมนาคมและการจราจรไปยังที่ต่างๆ สะดวกมากขึ้น ได้แก่


1. จุดต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกเข้าสู่ด่านกาญจนาภิเษก

2. จุดต่อเชื่อมทางยกระดับบรมราชชนนี(ขาเข้าเมือง) เข้าสู่บรมราชชนนี

3. จุดเชื่อมกับถนนราชพฤกษ์เข้าสู่ด่านถนนราชพฤกษ์

4. จุดต่อเชื่อมกับทางพิเศษศรีรัชและถนนกำแพงเพชร 2 เข้าสู่ด่านศรีรัช

5. จุดเชื่อมต่อถนนสิริธร ถนนเทิดพระเกียรติ และพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟบางบำหรุเข้าสู่ด่านบางบำหรุ  

6. จุดต่อเชื่อมกับถนนประชาราษฏร์สาย 1 ถนนรัชดาภิเษกฝั่งพระนคร ถนนพิบูลย์สงครามเข้าสู่ด่านพระราม 6

7. จุดต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าสู่ด้านจรัญสนิทวงศ์


4. แหล่งไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่
        ย่านบางใหญ่ ไม่ได้เพียงแต่เติมโตทางด้านที่อยู่อาศัย คอนโดหมู่บ้าน หรือด้านการคมนาคมเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการเติบโตในแหล่งช็อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่มีห้างสรรพสินค้าดังๆ ศูนย์การค้าใหญ่โต แหล่งรวมโมเดิร์นเทรดที่มาลงทุนแถบบางใหญ่นี้ ได้แก่

• เซ็นทรัล เวสต์เกต

1.jpg


• ศูนย์การค้า เดอะสแควร์

3.jpg


อิเกีย บางใหญ่ แหล่งเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจร

2.jpg
ภาพจาก : marketeeronline

       เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับย่านบางใหญ่ ที่ซึ่งจะเป็นสุดยอดทำเลทองในอนาคต เพราะมีดีทั้งด้านเศรษกิจ การจัดการที่ดี การจราจรรวมถึงการเดินทางที่ครบวงจร และมีโครงการคอนโดบางใหญ่ที่กำลังสร้างและสร้างเสร็จแล้ว เข้ามาลงทุนก่อสร้างหลายแห่ง  หากใครสนใจก็รีบทำการศึกษาและลงทุนกันได้เลย ทั้งนี้การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง การวิเคราะห์ทำเลจึงมีความสำคัญไม่น้อย


เลือกชมบ้านมือสองหลากหลายโครงการบนทำเลบางใหญ่ คลิ๊กเลย!ที่มาข้อมูล : estopolis.com